O nama Ispis

Dječji vrtić BLAŽENA HOZANA sestara dominikanki u Šibeniku je podružnica istoimenog zagrebačkog vrtića, nalazi se u sklopu Katoličkog školskog centra. Ideja oca biskupa Ante Ivasa bila je otvaranje katoličkog vrtića uz Katoličku osnovnu školu, koja se ostvarila otvaranjem podružnice 20.08. 2016. Vrtić je blagoslovio novoimenovani biskup Tomislav Rogić, a zašpočeo je s radom 1.9. 2016. sa dvije skupine, a planira se otvoriti još jednu.

Dominikanska karizma je služenje ISTINI, a istina se posreduje ljubavlju i uvažavanjem svakog čovjeka. Na osobit se način ostvaruje u odgoju ljudske osobe, počevši od najranije dobi.

Dječji vrtić BLAŽENA HOZANA , podružnica u Šibeniku provodi 10-satni program njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece od navršene prve godine života do polaska u osnovnu školu. DV BLAŽENA HOZANA je katolički privatni vrtić. Odgojno-obrazovni rad odgojitelji prožimaju religioznom dimenzijom, koja je vrlo važna u cjelovitom razvoju osobe, jer :

-    Dijete je spontano, otvoreno transcendentnome i religioznosti
-    Dijete ima sposobnost čuđenja i divljenja
-    Mašta, intuicija, znatiželja i spontanost omogućuju stvaranje autentičnih odnosa s drugima, a na poseban  način s Bogom
-    Pravo djeteta na slobodu misli, savjesti i vjere
-    Potreba za cjelovitim odgojem

CILJ
Promicanje cjelovitog razvoja djeteta u skladu s njegovim individualnim potrebama, mogućnostima i sposobnostima, osposobljavajući ga za otkrivanje i oblikovanje života u odnosu na sebe, drugoga i Boga.

ZADAĆE kojih se držimo u odgojno-obrazovnom radu:
-    Zadovoljavanje bioloških potreba djeteta
-    Odgoj za ljudske i kršćanske vrjednote
-    Promicanje stvaralačkih osobina djeteta
-    Ostvarenje samostalnosti i kompetencija
-    Osigurati kvalitetu življenja razvijajući temeljne odrednice čovječnosti: ljubav, istinu i dobrotu
-    Odgoj za odgovorno ponašanje
-    Kvalitetan odnos s drugima, posebno s različitima

ODGOJNE SKUPINE:
-    1 mješovita jaslička odgojna skupina
-    1 mješovita vrtićka odgojna skupina

PROGRAMI

DV BLAŽENA HOZANA provodi primarni desetsatni program obogaćen programom katoličkog vjerskog odgoja predškolske dobi.

Programom potičemo:
-    tjelesni razvoj
-    socio-emocionalni razvoj
-    intelektualni razvoj
-    socijalni razvoj
-    duhovni razvoj


Uz redoviti program ponuđeni su i tečajevi koji se ostvaruju dva puta tjedno (za djecu od navršene 4 godine života)
-    engleski jezik
-    ritmika i ples
-    sportski program


RADNO VRIJEME VRTIĆA:
Od 6:30 do 16:30 sati

 

RITAM DANA:

6:30 – 8:00

jutarnje okupljanje

8:00 – 8:30

 

 

doručak
aktivnosti s djecom
voćna užina
boravak na zraku

11:30

 

 

ručak
poslijepodnevni odmor
individualne i grupne aktivnosti za djecu koja ne spavaju

14:30

 

 

 

 

užina
igre i aktivnosti
kraći programi
boravak na zraku
odlazak kući