Razmišljanje za Lectio divina na stranici Reda Ispis
Ponedjeljak, 30 Svibanj 2016 14:28

Lectio Divina-buttonU subotu, 28. svibnja, na službenoj stranici Reda bilo je objavljeno razmišljanje časne majke s. Katarine Maglica za Lectio divina. Svakoga dana razmišljanje za tu stranicu piše netko od braće i sestara Reda. Donosimo razmišljanje na hrvatskom, a original možete pogledati na linku

 

Čijom vlašću činiš to što činiš?


LECTIO


I dođu opet u Jeruzalem. Dok je obilazio Hramom, dođu k njemu glavari svećenički, pismoznanci i starješine. I govorahu mu: "Kojom vlašću to činiš? Ili tko ti dade tu vlast da to činiš?" A Isus im reče: "Jedno ću vas upitati. Odgovorite mi, pa ću vam kazati kojom vlašću ovo činim. Krst Ivanov bijaše li od Neba ili od ljudi? Odgovorite mi!" A oni umovahu među sobom: "Reknemo li 'od Neba', odvratit će 'Zašto mu dakle ne povjerovaste?' Nego, da reknemo 'od ljudi!'" - Bojahu se mnoštva. Ta svi Ivana smatrahu doista prorokom. I odgovore Isusu: "Ne znamo." A Isus će im: "Ni ja vama neću kazati kojom vlašću ovo činim."
(Mk 11, 27-33)

 

STUDIUM


Isus je ponovno u hramu sa svojim učenicima. Naučava javno. Prethodno je očistio Hram od trgovaca i mjenjača novca. Okupljenom mnoštvu je tumačio da je Hram kuća Očeva i mjesto molitve. Ozdravio je čovjeka s usahlom rukom u subotnji dan.Narod ga sluša, divi mu se i vjeruje mu. Svoje naučavanje potkrepljuje djelima. Srca slušatelja osjećaju da taj koji ih tako naučava ima silnu moć, posjeduje ljubav koja seže onkraj zakona, koja njegovom poučavanju daje vjerodostojnost. Glavari svećenički, pismoznanci i starješine ga okružuju, slušaju i čekaju da ga zaskoče pitanjima. Pitaju se tko mu dade pravo da njihovu svetinju prekraja i tumači. Bijesni su ali to ne pokazuju. Uljudno s njim započinju dijalog, uvjereni da je poučavanje i stvaranje zakona i odredaba u njihovoj domeni djelovanja, a ovaj se pojavio niotkuda i mrsi im račune. Postavljaju mu pitanje direktno i otvoreno, ali ne da bi čuli istinu, već da bi ga ponizili pred slušateljima i na očigled svih osramotili. "Kojom vlasti to činiš"? (Mk 11, 28) Tko ga je ovlastio da očisti Hram od trgovaca i mijenjača novca, da liječi u subotu, da poučava ljude u hramu ? Već od prvog dana pojavljivanja u sinagogi pa do danas, on, njegovo djelovanje i naučavanje su pod povećalom, uvijek u znaku upitnika. Upitna su bila njegova liječenja, istjerivanja zlih duhova, uskrisivanje mrtvih, druženje sa carinicima i bludnicama, novo i snažno naučavanje.
Pred ljudima su željeli ispasti dobronamjerni, djetinje znatiželjni, ljudi koji očekuju pošten odgovor na pitanje unaprijed dobro smišljeno. Bili su uvjereni da svaki mogući odgovor njega kompromitira kod slušatelja, da će svaki mogući odgovor biti i razlog njegove osude. Ni u snu nisu mogli očekivati Isusovo protupitanje . " Krst Ivanov, bijaše li od Neba ili od ljudi? ( Mk 11, 29) Odmah su shvatili da su upali u stupicu iz koje nisu mogli izići uzdignuta čela. Negativan odgovor pobudit će bijes u narodu koji je Ivana držao prorokom. Pozitivan odgovor će umanjiti njihovu veličinu, jer ako je Ivan bio Božji poslanik, onda su ga trebali slušati i obratiti se.
Isus je priznao Ivanovu ulogu, pustio da ga krsti a Ivan je svima otkrio Isusovo mesijansko poslanje. Tu na Jordanu je Duh Sveti sišao na njega i svi prisutni su čuli Očev glas: "Ovo je sin moj ljubljeni. U njemu mi sva milina. Slušajte ga. " (Mt 17, 8) Time ga je i samo Nebo ovjerovilo i potvrdilo u njegovoj misiji.
Ovo je trebala biti kruna njihova podlog djelovanja i nastojanja, njihove želje da se Isusa riješe, da ga konačno maknu s pozornice života, da njihova sljedba nastavi držati narod u pokornosti i neznanju, u strahu i ropstvu.


MEDITATIO


U ovom ulomku Markova evanđelja Isus se sukobljava s pismoznancima i farizejima, književnicima i narodnim starješinama; sukobljava se Isusova sloboda sa strahom vjerskih vođa; živa Božja riječ odmjerava svoj utjecaj sa uhodanom fosilnom religijom. S jedne strane sloboda hranjena istinom, istinom o Bogu i o čovjeku, a s druge strane strah za vlastito mjesto i utjecaj u društvu.
Dominikanca i dominikanku Istina obvezuje, ona mu određuje program djelovanja i način ophođenja sa onima kojima je poslan. Izbjegava kompromise između Boga i bogatstva, služeći jedino Božjoj Riječi. Samo Propovjednik slobodan od navezanosti na bogatstvo i na bogate, slobodan od straha za vlastito mjesto u društvu i od čežnje za vlašću u Crkvi, može životno tumačiti Božju Riječ. Obilježava ga blizina ljudi njegova vremena, poznavanje konkretnog života i potreba ljudskih s jedne strane te uronjenost u Boga iz kojeg crpi rasvjetljenje, hranu svojoj slobodi i snagu za svoje djelovanje s druge strane. Samo tako Boga može približiti čovjeku, a čovjeka privući Bogu. Glad za pravednošću i glad za Bogom oblikuju Propovjednika od Boga poslana. Uvjeren da " čovjek ne živi samo o kruhu , već i od svake riječi koja izlazi iz Božjih usta ( Mt 4,4) u slušateljima budi glad za Bogom , ne za svojom osobom i riječima. Svjestan je da je on samo sredstvo u Božjim rukama, da mu autoritet počiva na Bogu i na Redu koji ga šalje da čini to što čini.


ORATIO


Gospodine Isuse Kriste pokazao si nam utjecaj i moć vlasti služenja kroz koju odsijeva blaga i milosrdna ljubav Očeva. Obdari sve vladare, starješine i vođe svoga naroda mudrošću i pronicavošću koja od tebe dolazi. Daj im duha istine i ljubavi da svoje vladanje shvate kao služenje Tebi i onima čije su im duše povjerene, da ih prikupljaju i k tebi dovode. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova . Amen.


CONTEMPLATIO


Svatko od nas je izgovorena riječ Božja poslana onima koji dodiruju naš život, da im prenesemo radost i mir , da im djelom pokažemo ljubav i milosrđe Očevo. Na to nas obvezuju Isusove riječi: "Mir vama!Kao što mene posla Otaci ja šaljem vas." (Iv 20,21)